Det er alltid hyggelig når man møtes igjen etter ferien, men denne gangen fikk personalets høstsamling en ekstra gullkant med medaljeseremoni for lang og tro tjeneste.

Finn Tveterhagen har vært ansatt på Voksenåsen i 30 år. Først som kjøkkensjef, og siden som regnskapsmedarbeider. Er det noen som har oversikt over ansiennitet og ansettelsesdatoer, så er det med andre ord ham. Det var likevel en svært overrasket Finn som mottok medaljen for lang og tro tjeneste, fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel, til stor applaus og hurrarop fra kollegaene.

Voksenåsens administrerende direktør overrekker medaljen for lang og tro tjeneste til Finn Tveterhagen. Fotograf: Inita Bite

Finn Tveterhagen feirer med kollegaene på Voksenåsens terrasse, hvor han har vært ansatt i 30 år. Fotograf: Inita Bite

Les mer om utmerkelsen HER.