Tre svenska personligheter från andra världskriget hedras med byster vid entrén till Voksenåsen: Folke Bernadotte, Torgny Segerstedt och Harry Söderman.

Sist på plats var den sistnämnde för elva år sedan. Bysten av Söderman avtäcktes den 8 maj 2006 i samband med ett välbesökt seminarium på temat ”Den glömda armén”. Söderman var tillsammans med två landsflyktiga motståndsledare – läkaren Carl Semb och försvarsattachén Ole Berg – pådrivande då rustningen av en norsk armé startade i största hemlighet i Sverige sommaren 1943.

Det hela började med ett 50-tal norska rekryter som fick militär utrustning ur svenska vapenförråd och en första omgång träning som ”polissoldater” vid slottet Johannesberg i Gottröra socken i Stockholms län, nära nutida Arlanda flygplats. 22 månader senare hade denna regelrätta armé utökats till c:a 15 000 man, redo att rycka in i Norge vid Nazi-Tysklands kapitulation i maj 1945. ”Polistrupperna” bildade tre brigader som intog Oslo, Trondheim och Narvik, hjälpte till att värna eldupphör och stabilisera norsk lag och ordning.

Ett stort antal veteraner var närvarande vid ceremonin 2006, men många av dem har sedan dess gått bort. En av dem, förre utrikesministern Svenn Stray, var den som fick uppdraget att låta täckelsen falla från bysten av Söderman. Stray tränades till underrättelseman och var med om insatsen i norska Finnmark den sista krigsvintern 1945, medan kriget ännu pågick. Amerikanska militärplan flög in norska ”polistrupper” från en svensk flygflottilj vid Luleå för att sättas in i det tomrum som uppstått då sovjetiska Röda Armén tvingade tyska ockupationstrupper till reträtt från Nord-Norge.

Högtidstalet vid ceremonin hölls av ett annat f.d. statsråd, Astrid Nøklebye Heiberg, professor emerita med mera. Hon gick några krigsår i svensk folkskola i Öreryd i Småland, där den första norska flyktingmottagningen öppnades 1941 för att ett år senare ersättas av Kjesäter i Sörmland. Lägret i Öreryd användes som militärt träningsläger; ett av ett 15-tal norska förläggningar i Sverige.

Harry Söderman blev redan under kriget känd som ”Revolver-Harry”. De norska soldater han var svensk utbildningschef för kallade honom dock mera respektfullt för ”Docenten”. Söderman var varken militär eller polis till yrket utan vetenskapsman och kriminolog, med vapen som specialitet.

Tillsammans med ”vapenbrodern” Carl Semb, som före landsflykten var en välkänd lugnläkare vid Ullevål sjukhus i Oslo, påbörjade Söderman ”Den glömda armén” med okonventionella metoder och utan överdriven hänsyn till regler och förordningar. De ersattes snart nog av yrkesmilitärer, på norsk sida av Ole Berg och överste Olaf Helset och deras svenska kollegor, generalmajor C.A. Ehrensvärd och överste Nils ”Stora Bullret” Swedlund vid försvarsstaben. Svenska armén ställde upp med både vapen, fordon och instruktörer för att avhjälpa den stora bristen på norska befäl.

Söderman råkade befinna sig i Oslo vid den tyska kapitulationen och var under några timmar inofficiell polischef i huvudstaden, en post han utnyttjade för att befria

politiska fångar från bl.a. det stora polislägret Grini och Akershus fästning. Han hade åkt till Oslo för att förhandla om tillfällig internering i Sverige av alla tyska fångar i Norge. Men freden och krigsslutet gjorde denna hjälpinsats överflödig.

”Revolver-Harry” hade ett stort ego men också ett stort hjärta. När norrmännen firade freden och friheten i Oslo dessa majdagar för 72 år sedan flög Söderman och den norsk-amerikanske flygöversten Bernt Balchen nödhjälp till nyss frisläppta ryska krigsfångar i Bodø. Tyska ockupationsmakten forslade c:a 100 000 krigsfångar till Norge under kriget för tvångsarbete vid bl.a. järnvägs- och vägbyggen. Omkring 90 procent var Sovjetsoldater. Fångarna behandlades mycket brutalt och bland dem var det fler dödsoffer än det totala antalet omkomna norska medborgare under kriget.

Boken Den glömda armén är slutsåld men genom tillmötesgående av Förlaget Fischer & Co är den tillgänglig som gratis e-bok på Svensk-norska samarbetsfondens hemsida www.norgestack.se.

ANDERS JOHANSSON

2017-05-07

Revolver-Harry» Söderman hedres, tradisjonen tro, på frigjøringsdagen.

De tidligere polititroppene Reidar A. Berg og Thor Wiik hedrer Söderman med årlig blomsterkrans.

Reidar A. Berg og Thor Wiik.