Rapport fra Norden-Russland-serien

Norden Russland «Naboskap» eller Russia and the Nordic Countries er tittelen på en serie på sju konferanser om forholdet mellom Norden og Russland som fant sted i de nordiske hovedstedene og i Moskva på initiativ fra De nordiske perlene. Bakgrunnen for prosjektet var en konferanseserie som de De nordiske perlene gjennomførte i 2012 og 2013 med temaet Norden og Tyskland. Perlene ønsket å foreta en tilsvarende gjennomgang av forholdet til Russland, historisk og aktuelt.

Nordens og Russlands historie er tett sammenvevd. Forholdet har hatt avgjørende betydning for historiens gang. Styrkeforholdene har variert, og erfaringene med den store naboen i øst har vært skiftende, og de er forskjellige fra land til land. I de senere år har Russland atter framstått som både fremmed og skremmende sett fra Norden. Samtidig slites de nordiske landene mellom Washington og Berlin, som de viktigste premissleverandørene for hvordan forholdet til Russland skal håndteres.

Tanken med serien var å skape et rom for en åpen dialog som involverte forskere og andre fagfolk, politikere, embetsmenn og opinionsdannere fra både Norden og Russland.

Last ned en rapport fra seminaret her.

Kjell Magne Bondevik.

Julie Wilhelmsen

Elena Kudryashova.

Alexander Chubarian, Antje Vollmer og Øyvind Nordsletten.

Halvor Tjønn

 

 

2017-06-16T14:31:55+00:00