En helt egen atmosfære

Voksenåsen har en helt egen atmosfære. Det var noe jeg merket med én gang jeg kom hit. Nå har jeg vært så heldig å få lede denne fantastiske institusjonen i fem måneder, etter at jeg overtok som administrerende di- rektør etter Karl Einar Ellingsen 1. august. Det var store sko å fylle, og vi har grunn til å være takknemlige for måten han har satt Voksenåsen på kartet. I løpet av sine 20 år som leder har Ellingsen utviklet institusjonen til en attraktiv og relevant møteplass og en anerkjent aktør for svensk-norsk samarbeid.

Voksenåsen forvalter en unik historisk arv samtidig som vi skal være til stede i vår samtid. Det forutsetter et høyt aktivitetsnivå, noe som var en bevisst satsning i året som gikk, og det vil det fortsette å være i tiden fremover.

I arbeidet med å utvikle Voksenåsen videre har vi gått i oss selv på leting etter kjernen i vår virksomhet. Siden driften har både ideelle og kommersielle formål, er utfordringen å få dem til å styrke hverandre gjensidig. For å få til dette, har vi jobbet for å tydeliggjøre vår identitet både internt og eksternt. Som ledd i dette arbeidet har vi gjort om ledelsesstrukturen og ansvarsfordelingen for å optimalisere kommunikasjon og ressursflyt. Vi har definert åpenhet som en samlende verdi og valgt ut de fire verdiordene omtenksom, pådriver, ekte og nyskapende. Ny grafisk profil og nytt visuelt uttrykk skal også bidra til å tydeliggjøre våre verdier og vårt tilbud,og gi oss bedre synlighet i markedet.

Voksenåsen er en aktør i et felt med sterk konkurranse. Den kommersielle delen møter stor konkurranse i et stadig ekspanderende hotell- og restaurantmarked. Det foregår også en forskyvning i hvem de besøkende er – fra overveiende kurs- og konferanseg jester, til en økende andel turister – og dette krever årvåkenhet og fleksibilitet.

Den ideelle delen utfordres av et stadig økende tempo i den offentlige samtalen, og stadig flere virtuelle og elektroniske fora. Samtidig tror vi på menneskets behov for et sted å kunne møtes og være sammen, og her kan Voksenåsen tilby unike rammer for læring og samarbeid. Programmet er Voksenåsens essens. Her set- ter vi agenda ut fra vår historie og vårt oppdrag. For å øke deltaker- og publikumstilstrømningen ser vi et behov for å konsentrere oss rundt noen temaer og tilby flere åpne arrangementer, og slik utvikle Voksenåsen som publikumsarena. Voksenåsen skal posisjonere seg som en arena for de viktige nordiske samtalene. Disse kan foregå som rene debatter, men også som sceniske produksjoner, presentasjoner av nye bøker, utstillinger og andre relevante formater. Voksenåsen skal være et sted der man kan oppleve produksjoner med svensk- norsk tilknytning. Det er også et sted å møte unge utøvere. Derfor startet vi høsten med Sommerakademiet for 20. år på rad, og derpå fulgte Möta hösten tillsammans? en forestilling av den kritikerroste svenske regissøren og koreografen Anna Vnuk.

Det ble en magisk kveld på Voksenåsens unike utendørsscene, i stillheten fra skogen og med utsikten som tar pusten fra en. Det ble det perfekte eksempel på den atmosfæren Voksenåsen har og som vi arbeider og skaper i.

Maria af Klinteberg Herresthal
administrerende direktør

 

Les hele årsrapporten HER.