KURSER PÅ VOKSENÅSEN

Voksenåsen – center för svensk-norskt samarbete har kontaktskapande verksamhet deribland kurser inom samhälle, språk och kultur, med ett särskilt fokus på mångfald, ungdom och jämställdhet.

Voksenåsen har med sitt unika läge och välrenommerade hotell, i tillägg till kompetens och erfarenhet, allt tillrättalagt för vällyckade kurser för ungdom. Kurserna har varit en del av Voksenåsens verksamhet under lång tid. Innehållet är kvalitetssäkrat genom goda samarbeten och utvecklas ständigt samt skräddarsys efter målgrupp. Det exakta kursutbudet varierar något från år till år. Information om kommande kurser och anmälan (där det är möjligt) finns under arrangemang.

Kurser på Voksenåsen - senter for svensk-norsk samarbeid; språk, samfunn og musikk

MUSIKAKADEMIER

Sommerakademi Voksenåsen har genomförts under de första veckorna i augusti i över 20 år. Kursen är främst en mästarkurs för yngre, ca 18-28 år, utövande musiker. Med en-till-en-undervisning för Europas bästa lärare inom klassisk sång, stråk- och blåsinstrument och med möjlighet för orkesterspel, kammarmusik och nätverksbyggande är Sommerakademin en unik kurs. Genomförande ger studiepoäng från huvudsamarbetspartnern Norges musikhögskola. Förutom NMH finns flera starka samarbetspartners som kursen utvecklas tillsammans med;  Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Svensk-norska samarbetsfonden, Dextra Musica med flera.

Sommerakademi Voksenåsen har en egen hemsida.

Sommerakademin har fått flera spin-off-projekt med bland annat vidareutbildning av lärare, fokus på rekrytering till utsatta instrumentgrupper. Mer information om aktuella vinter-, vår- och höstakademier samt övriga kurser finns under arrangemang.

SPRÅK- OCH SAMHÄLLSKURSER

Språk- och samhällskurserna är kurser i grannspråk och är således anpassade efter skandinaviskspråkliga deltagare. De kommer i flera versioner:

  • Kurser för lärarstudenter från svenska universitet och högskolor. Ett språkbad med föreläsningar (på norska) om språk, kultur, didaktik som en del av kursplanen vid det egna universitetet. Över 80 % av studenterna menar att kursen gjort det ”mycket lättare” att förstå norska.
  • Kurser för lärarstudenter/förmedlare från Norden. Till stora delar samma innehåll som för de svenska studenterna, men anpassade efter bakgrund och språkkunskap. Utvecklas i samarbete med De nordiska pärlorna, Nordiska ministerrådet och Nordisk språkkoordination.