PROGRAM

HJEM|SENTER|PROGRAM
PROGRAM 2017-09-20T19:25:30+00:00

2017

Program for 2017 – Velkommen til et rikholdig år på Voksenåsen! 

Som en pådriver for å fremme samarbeid, kontakt og samfunnsforståelse, tilbyr Voksenåsen et rikt program innen kultur, samfunn og språk. Arrangementene tar form som konferanser, kurs, konserter, foredrag og utstillinger.

Velkommen til et rikholdig år på Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid!

PROGRAM HÖSTEN 2017

med reservation för ändringar. 

31. juli – 10 august
Sommerakademi Voksenåsen
Nordens største mesterkurser i klassisk musikk. Akademiet retter seg til unge musikere på høyskolenivå på blås – og strykeinstrumenter og klassisk sang. I samarbeid med Norges musikkhøyskole, Dextra musica, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Svensk-norska samarbetsfonden, Bergesen allmennyttige stiftelse.

 5. august
Nordlydkvartetten Voksenåsen
Voksenåsens gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo.

19. august
Utställning Inger och Lasse Åberg – ART´s FUN
Inger gör bildvävnader och broderier, ofta med barns bildspråk och Lasse kallar sina alster visuella hyss och grafiska spratt.

27. august
Finland 100 år: Finland på svenska i Norge
En heldag på Voksenåsen med något för alla. Vi möter Arne Alligator som sjunger för de minsta, trubadur Frida Andersson sjunger för de lite större, Henrik Huldén sjunger visor och kåserar, KAJ uppträder, vi bjuds på finlandssvenska smakbitar och möter författarna Ulla Lena Lundberg och Dick Harrisson.   I samarbete med Finsk-norsk kulturinstitut (FINNO)

20. september
Avslutningsseminarium Ny giv
Möte på Norges ambassad i Stockholm som ser på styrkor och svagheter i Ny Giv projektet och drar upp riktlinjer för kommande svensk-norskt samarbete. I samarbete med Svensk-norsk samarbetsfond.

19. september
Nordisk språkfest i Århus
Voksenåsen som en av de centrala nordiska aktörerna på språkområdet deltar och arrangerar tillsammans med Nordisk sprogkoordination en debatt om kön och språk mellan Lars Melin, Sanna Sarromaa, Daniel Wojahn och Fadime Turan. Moderator är Hilde Sandvik.

3.-7. oktober
Språkkurs Färöarnas universitet
Om norskt språk och kultur, ett språkbad för nordisk språkförståelse. Denna gång med fokus på hållbarhet och natur med en ekokritisk blick på kulturen.  I samarbete med De nordiska pärlorna, Nordisk sprogkoordination och Svensk-norska samarbetsfonden.

6.-8. oktober
Höstakademi
Voksenåsen höstakademi: OBOrama och nordiskt fagottsymposium. Instrument i fokus i samarbete med Dextra Musica. Workshop för lärare om rekrytering för utsatta instrumentgrupper. Fagott- og obosymposium. I samarbete med Dextra musica, Sparebankstiftelsen, och Norges musikkhøyskole.

16. oktober
Språk och inkludering
I Norden har vi olika gränser för når olika ord och beteckningar om bland annat kön, utseende, sexualitet är OK eller inte att använda. Språket förändras ständigt för att undgå att exkludera och stigmatisera. I språket ligger en särskild makt som är med på att bestämma vår verklighet – låt oss rensa ut alla nedsättande begrepp och ersätta dem med ord som går i takt med verkligheten. Eller handlar det snarare om en form för språkkoordinering som politiskt korrekta språkaktivister utför i bästa mening, men som i realiteten inte har någon betydelse för vårt samhälle och dess maktrelationer? Vi hör exempel på skillnader i språkbruk och tolerans både för det gamla och det nya och diskuterar vad vi kan lära oss av varandra. Med bland andra Åsa Lindeborg, Ruth Vatvedt Fjeld, Jeanette Björkqvist, Emma Holten , Fadime Turan och Marta Breen.  I samarbete med Nordisk sprogkoordination og Hanaholmen  – kulturcentrum för Sverige och Finland. 

1. november
Utställning: Som frön i vinden
Fotografen Lars Sjöberg tolkar kända personligheter ur reformationshistorien i en utställning i vår Dag Hammarsköldpaviljong.

23. oktober
The politics of Dag Hammarskjöld’s Markings: The Way of a Statesman
Roger Lipsey innleder til samtale om Hammarskjölds politiske grunnsyn uttrykt gjennom Hammarskjölds dikt- og aforismesamling ”Veimerker” (Markings) som ble utgitt posthumt. For Lipsey er ”Veimerker” ikke en poetisk avsporing fra Hammarskjölds statsmannstenkningen, men snarere sentral i denne. Roger Lipsey har skrevet biografien ”Hammarskjöld: A Life.” Med i samtalen har vi invitert bl.a. professor ved London University Susan Williams, forfatter av boken ”Who Killed Dag Hammarskjöld” som bidro til at FN i dag på nytt gjennomgår bevisene i saken om Hammarskjölds død i 1961.
I samarbete med Networkers SouthNorth og Dag Hammarskjöldselskapet.

1. november
Meloditimmen med Oslo salongorkester
Meloditimen gikk sammenhengende fra 1946 til 1964 i NRK. Her spilte man vakre arier og muntre melodier, musikk som også ofte ble fremført på cafeer og restauranter i gamle dager. På denne konserten hører du dem igjen med Oslo Salongorkester og sopranen Ann Helen Moen. Voksenåsen til ære står også noen svenske slagere på programmet.

 13. november
Populism i Norden, Europa och världen
Vår samtid präglas av populistiska underströmningar. Vad händer med Sverige, Norge och det nordiska samarbetet när världen förändras, EU är under press och populistiska ledare som Trump kommer till makten? I samarbete med Sveriges ambassad Oslo och C-REX, center for ekstremistforskning Universitetet i Oslo. Med stöd från Utrikesdepartementet i Norge och Fritt Ord.

20. november
Workshop: forskningsläget Sverige och Norge under Nazi-Tysklands ockupation av Norge 1940-1945
Om den svenska och norska historien under andra världskriget. I samarbete med Svensk-norsk samarbetsfond.

21. november
Flykt över gränsen och svensk opinon efter Donaus avfärd från Oslo
75-års-dagen av Donaus avfärd från Oslo den 26 november 1942 med 532 norska judar ombord. Bara 9 av dessa kom levande tillbaka till Norge. Diskussion om betydelsen av Donaus publika avfärd för dåvarande opinion i både Sverige och Norge, men också om de nyligen öppnade så kallade landssvikarkiven i Norge, den svenska självbilden i efterkrigstiden och en ny generation historiker reflektera över krigshistorien med nya ögon. Vi ser på Donaus betydelse för svensk opinion och de som flydde över gränsen till Sverige.
I samarbete med HL-senteret och Svensk-norska samarbetsfonden. 

2. december
Anna Kruse och Stina Ekblad tolkar Edith Södergran
Svensk-finska Stina Ekblad och svensk-danska Anna Kruse tolkar Edith Södergrans dikter med jazz och poesi.

3. december
Julbord och julverkstad
Tradisjonen tro feirer vi julen med julekonsert og juleverksted for de minste sammen med Voksenåsens store julebord

For ytterligere informasjon, kontakt senter@voksenaasen.no.