Våren 2017

Velkommen til en rikholdig vår på Voksenåsen!

Som en pådriver for å fremme samarbeid, kontakt og samfunnsforståelse, tilbyr Voksenåsen et rikt program innen kultur, samfunn og språk. Arrangementene tar form
som konferanser, kurs, konserter, foredrag og utstillinger.

En rød tråd i vårens program er hvordan kommunikasjon kan føre oss tettere sammen. Det handler om kommunikasjon mellom mennesker i forskjellig land, til forskjellige tider, på forskjellige steder, og ikke minst på forskjellige språk.

Temaet belyses på vidt ulike måter: Fra forestillingen Det levda baklänges om en syrisk flyktnings møte med Sverige og asylintervjuet, til seminar om infrastruktur og jernbaneutbygging.

Under Sommerakademiet dannet fire ungdommer sammen «Nordlydkvartetten». Med finsk musikk på programmet legger de til våren ut på turné i Norden, som Voksenåsens musikalske nasjonalgave til Finland 100 år. Her hjemme ferier vi finlandssvenskens betydning som en språklig bro mellom Finland og resten av Norden under en helg i august, med familiearrangement, mat, moro og alvor.

Språket som brobygger er tema som går igjen på seminarer om integrasjon, men også under våre norskkurs for svenske og finske lærerstudenter. Vi skal også se nærmere på fremtidens medielandskap i Sverige og Norge – og så feirer vi selvfølgelig de svenske høytidene med Valborgsbrasa og dans rundt Midsommarstången.

Velkommen til en rikholdig vår på Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid!

PROGRAM

JANUAR

Vinterakademi Voksenåsen
13.-15. januar
Mesterklasser for sangpedagoger og profesjonelle sangere som ønsker å bygge eller utvide kompetanse om de kunstneriske og tekniske aspekter ved sangundervisning på høyeste nivå. Med Susanna Eken, Randi Stene og Orsi Faiger.

FEBRUAR

Boksalong: Henrik Berggren om Dag Hammarsköldbiografin Att bära världen
7. februar
Forfatter og journalist Henrik Berggren presenterer sin kritikerroste biografi om FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld: «Att bära världen», og samtaler med Hammarskjöldekspert John Y. Jones
Språk- og kulturkurs Göteborgs universitet
6.-9. februar
Et språkbad i norsk og innføring i norsk kultur. Med blant andre Arne Torp, Sylfest Lomheim og Hanne Ørstavik.
I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden.
Vårakademi Voksenåsen 
11.-12. februar
Oppstartsseminar for prosjektet instrumenter i fokus med formål om å øke rekrutteringen til instrumenter som harpe, kirkeorgel, obo og fagott.   I samarbeid med Dextra Musica og Valdres Sommersymfoni.

 

MARS

Teater: Det levda baklänges
27. februar – 5. mars
I asylprosessen rommes ikke det levde som liv, der finnes kun fortellingen. Vi følger den personlige fortellingen til en syrisk flyktning, nært og utleverende i forstillingen som undersøker fortellingens kraft og betydning.
I samarbeid med Osynliga teatern og Dramaten&.
Teater Krakel Spektakel
10.-11. mars
Fritt etter Lennart Hellsings fortellinger om Krakel Spektakel har koreografen Peter Lagergren  sammen med Teater Sagohuset skapt en «rymdbalett» for alle fra fire år. «En lekfull humoristisk föreställning som bygger på lek med rytm, rörelse och fantasi».
Boksalong: Norges tack till Sverige
27. mars
Författarna Anders Johansson och Mats Wallenius berättar den sällsama historien om stenen som försvann. Om Voksenåsens bakgrund, nationalgåvor, kungar och broderfolk.
Norsk-svensk Forening producerar arrangemanget.

APRIL

Ny Giv – mediepolitikk i Sverige og Norge
6. april
I november ble den svenske medieutredningen presentert, og den norske legges frem i mars. Vi samler aktuelle aktører for debatt om fremtidens medielandskap.
I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden.
Valborgsmässoafton
30. april
Den svenske tradisjonen Valborg, vårens høytid, feires tradisjonen tro på Voksenåsen med korsang, valborgsbål og buffet.
Arrangeres av Norsk-svensk Forening.

MAI

Ny giv – infrastruktur
mai
Voksenåsens satsing på forbedret samarbeid om infrastruktur og transport mellom Sverige og Norge fortsetter. Vi setter jernbanen Stockholm – Oslo i fokus.
I samarbied med Svensk-norska samarbetsfonden.
Gin og Jazz
mai
Jazzkvelder i Voksenåsens salong.

JUNI

Ny Giv – Integrasjon og frivillighet
Erfaringsutveksling mellom Sverige og Norge om den tredje sektorens bidrag til integrasjonen i våre respektive land.
I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden.
Midsommarafton
23. juni
Feiring av svensk midsommarafton med dans rundt maistangen, leker for barnen, midsommarbuffet och sommerkos.
Arrangert av Norsk-svensk Forening.
Nordlydkvartetten
 Voksenåsens musikalske nasjonalgave til Finland 100 år er «Nordlydkvartetten» som turnerer med finsk musikk. De besøker Festspillene i Bergen, Færøyene, Shetland, Danmark, Åland og Finland.
I samarbeid med Nordisk kulturfond.
AUGUST
Sommerakademi Voksenåsen
31. juli – 10. august
Nordens største mesterkurser i klassisk musikk. Akademiet retter seg til unge musikere på høyskolenivå på blås – og strykerinstrumenter og klassisk sang. I samarbeid med Norges musikkhøyskole, Dextra musica, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Svensk-norska samarbetsfonden, Bergesen allmennyttige stiftelse.
Informasjon og påmelding. 

For ytterligere informasjon, kontakt senter@voksenaasen.no.