2017

Velkommen til et rikholdig år på Voksenåsen!

Som en pådriver for å fremme samarbeid, kontakt og samfunnsforståelse, tilbyr Voksenåsen et rikt program innen kultur, samfunn og språk. Arrangementene tar form
som konferanser, kurs, konserter, foredrag og utstillinger.

En rød tråd i vårens program er hvordan kommunikasjon kan føre oss tettere sammen. Det handler om kommunikasjon mellom mennesker i forskjellig land, til forskjellige tider, på forskjellige steder, og ikke minst på forskjellige språk.

Temaet belyses på vidt ulike måter: Fra forestillingen Det levda baklänges om en syrisk flyktnings møte med Sverige og asylintervjuet, til seminar om infrastruktur og jernbaneutbygging.

Under Sommerakademiet dannet fire ungdommer sammen «Nordlydkvartetten». Med finsk musikk på programmet legger de til våren ut på turné i Norden, som Voksenåsens musikalske nasjonalgave til Finland 100 år. Her hjemme ferier vi finlandssvenskens betydning som en språklig bro mellom Finland og resten av Norden under en helg i august, med familiearrangement, mat, moro og alvor.

Språket som brobygger er tema som går igjen på seminarer om integrasjon, men også under våre norskkurs for svenske og finske lærerstudenter. Vi skal også se nærmere på fremtidens medielandskap i Sverige og Norge – og så feirer vi selvfølgelig de svenske høytidene med Valborgsbrasa og dans rundt Midsommarstången.

Velkommen til et rikholdig år på Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid!

PROGRAM 2017

med reservation för ändringar, höstens program fylls på löpande. 

13.-15. januar
Vinterakademi Voksenåsen
Mesterklasser for sangpedagoger og profesjonelle sangere som ønsker å bygge eller utvide kompetanse om de kunstneriske og tekniske aspekter ved sangundervisning på høyeste nivå. Med Susanna Eken, Randi Stene og Orsi Faiger. I samarbeid med Norges musikkhøyskole og fund for utøvende kunstnere.

7 Februar
Dag Hammarskjöldprogrammet: En superhelt med verden som arbeidsplass
Forfatter og journalist Henrik Berggren presenterer sin kritikerroste biografi om FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld: «Att bära världen», og samtaler med Hammarskjöldekspert John Y. Jones.
I samarbeid med Networkers North-South

11.-12. februar
Vårakademi Voksenåsen
Oppstartsseminar for prosjektet instrumenter i fokus med formål om æ øke rekruttering til instrumenter som harpe, kirkeorgel, obo og fagott.   I samarbeid med Dextra Musica og Valdres Sommersymfoni.

28. februar – 4. mars
Teater: Det levda baklänges
I asylprosessen rommes ikke det levde som liv, det finnes kun fortellingen. Vi følger den personlige fortellingen til en syrisk flyktning, nært og utleverende i forstillingen som undersøker fortellingens kraft og betydning. Skoleforestililnger dagtid og åpne forestillinger kveldstid.  I samarbeid med Osynliga teatern, Dramaten&., Fritt Ord og Sveriges ambassade i Oslo. 

10.-11. mars
Teater: Krakel Spektakel
Fritt etter Lennart Hellsings fortellinger om Krakel Spektakel har koreografen Peter Lagergren sammen med Teater Sagohuset skapt en «rymdbalett» for alle fra fire år. «En lekfull humoristisk föreställning som bygger på lek med rytm, rörelse och fantasi».  Vises for 8 barnehager og en åpen forestilling.

27. mars
Boksalong: Norges tack till Sverige
Författarna Anders Johansson och Mats Wallenius berättar den sällsama historien om stenen som försvann. Om Voksenåsens bakgrund, nationalgåvor, kungar och broderfolk.  Arrangeres av Norsk-svensk Forening. 

6. april
Ny Giv – mediepolitikk i Sverige og Norge
I november ble den svenske medieutredningen presentert, og den norske legges frem i mars. Vi samler aktuelle aktører for debatt om fremtidens medielandskap.  I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden og Sveriges ambassade 

april
Ny Giv och Dag Hammarskjöldprogrammet– svensk och norsk biståndspolitik
Komparativt expertseminarium om svensk och norsk biståndspolitik och dess effekter. I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden.

28 april
Nordlydkvartetten Tingsalen Helsingfors
Utifrån sommerakademiet bildades Nordlydkvartetten, vår gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo .

30. april
Valborgsmässoafton
Den svenske tradisjonen Valborg i år med finsk vri til ære for Finland 100 år, vårens høytid, feires tradisjonen tro på Voksenåsen med korsang, valborgsbål og buffet. Arrangeres av Svensk-norsk Forening, i samarbeid med FINNO.

mai
Jazz i salongen
Jazzkvelder med bland andre Jojje Wadenius.

24. mai
Att utforska det glömda
Om historieberättande i sitt sammanhang, konst som förmedlingsverktyg och nya blickar på historien.
I samarbete med Historiska museet i Stockholm

mai
Ny Giv – Infrastruktur
Voksenåsens satsing på infrastruktur fortsetter. Vi setter jernbanen Stockholm – Oslo og Oslo – Göteborg i fokus. I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden.

mai
Ny Giv – Integrasjon og frivillighet
Erfaringsutveksling mellom Sverige og Norge om den tredje sektorens bidrag til integrasjonen i våre respektive land. I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden, Nordiska ministerrådet och Letterstedtska föreningen

30. mai
Nordlydkvartetten Festspillene i Bergen
Voksenåsens gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo. 

1. juni
Nordlydkvartetten Tingsalen Reykjavik
Voksenåsens gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo.

7. juni
Nordlydkvartetten Nordens hus Thorshavn
Voksenåsens gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo .

23. juni
Midsommarafton
Feiring av svensk midsommarafton med dans rundt maistangen, leker for barnen, midsommarbuffet og sommerkos. Arrangert av Norsk-svensk Forening.

31. juli – 10 august
Sommerakademi Voksenåsen
Nordens største mesterkurser i klassisk musikk. Akademiet retter seg til unge musikere på høyskolenivå på blås – og strykeinstrumenter og klassisk sang. I samarbeid med Norges musikkhøyskole, Dextra musica, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Svensk-norska samarbetsfonden, Bergesen allmennyttige stiftelse.

 5. august
Nordlydkvartetten Voksenåsen
Voksenåsens gåva till Finland 100 år. Kvartetten turnerar runt i Norden under 2017. I samarbete med FINNO, Nordisk kulturfond och  Finlands ambassad i Oslo.

20. august
Utställning: Inger och Lasse Åberg
Lasse Åberg är inte bara filmskapare, skådespelare och glaskonstnär utan också en av Sveriges mest framträdande reklamtecknare. Konst är inte bara duk och papper utan lika ofta andra material. Inger Åberg är en erkänd textilkonstnär som talar direkt till de yngsta i sina lekfulla alster. Utställning om reklam och konst som kommunikationsmedel.

27. august
Finland 100 år: Finland på svenska i Norge
En heldag på Voksenåsen med något för alla. Vi möter Arne Alligator som sjunger för de minsta, trubadur Frida Andersson sjunger för de lite större, vi möter finlandssvensk standup och spoken word, bjuds på finlandssvenska smakbitar och möter författare med bakgrund och kunskap om det finlandssvenska.  I samarbete med Finsk-norsk kulturinstitut (FINNO)

16-18. september
Nordisk språkfest i Århus
Voksenåsen som en av de centrala nordiska aktörerna på språkområdet deltar och arrangerar tillsammans med Nordisk sprogkoordination en debatt om kön och språk.

6.-8. oktober
Höstakademi
Instrument i fokus i samarbete med Dextra Musica. Workshop för lärare om rekrytering för utsatta instrumentgrupper. Fagottsymposium. I samarbete med Dextra musica, Sparebankstiftelsen, Valdres Sommersymfoni och Norges musikkhøyskole.

oktober
Språk och inkludering
I Norden har vi olika gränser för når olika ord och beteckningar om bland annat kön, utseende, sexualitet är OK eller inte att använda. Språket förändras ständigt för att undgå att exkludera och stigmatisera. I språket ligger en särskild makt som är med på att bestämma vår verklighet – låt oss rensa ut alla nedsättande begrepp och ersätta dem med ord som går i takt med verkligheten. Eller handlar det snarare om en form för språkkoordinering som politiskt korrekta språkaktivister utför i bästa mening, men som i realiteten inte har någon betydelse för vårt samhälle och dess maktrelationer? Vi hör exempel på skillnader i språkbruk och tolerans både för det gamla och det nya och diskuterar vad vi kan lära oss av varandra.  I samarbete med Nordisk sprogkoordination.

 13. november
Sanning och politik: Populism i Norden, Europa och världen
Vår samtid präglas av populistiska underströmningar. Vad händer med Sverige, Norge och det nordiska samarbetet när världen förändras, EU är under press och populistiska ledare som Trump kommer till makten? I samarbete med Sveriges ambassad Oslo och C-REX, center for ekstremistforskning Universitetet i Oslo

27. november
75 år sedan Donaus avfärd från Oslo
75-års-dagen av Donaus avfärd från Oslo den 26 november 1942 med 532 norska judar ombord. Bara 9 av dessa kom levande tillbaka till Norge. Diskussion om betydelsen av Donaus publika avfärd för dåvarande opinion i både Sverige och Norge, men också om de nyligen öppnade så kallade landssvikarkiven i Norge, den svenska självbilden i efterkrigstiden och en ny generation historiker reflektera över krigshistorien med nya ögon.

december
Julekonsert og juleverksted
Tradisjonen tro feirer vi julen med julekonsert og juleverksted for de minste sammen med Voksenåsens store julebord

For ytterligere informasjon, kontakt senter@voksenaasen.no.