PROGRAM

||PROGRAM
PROGRAM 2018-01-15T10:06:47+00:00

2017

Program for 2018 – Välkommen till de viktigaste nordiska samtalen!

Som en pådriver for å fremme samarbeid, kontakt og samfunnsforståelse, tilbyr Voksenåsen et rikt program innen kultur, samfunn og språk. Arrangementene tar form som konferanser, kurs, konserter, foredrag og utstillinger.

Programmet på Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid 2018: Nordiska möten

Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid – är en svensk-norsk och nordiskt mötesplats för de viktigaste nordiska samtalen. 2018 är, särskilt ur ett svensk-norskt perspektiv, ett viktigt nordiskt år.

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 och har ett omfattande program för samarbete. Sverige övertog ordförandeskapet från Norge och programmet bygger vidare på flera av de projekt som drevs från Norge under 2017. Samtidigt har Norge förarsätet i det nordiska parlamentariska samarbetet genom ordförandeskapet i det Nordiska rådet – och dessutom också i det nordiska försvarssamarbetet. Detta, tillsammans med andra nordiska satsningar både från universitet och från institutioner gör att Voksenåsens position och möjlighet att driva nordiska frågor under 2018 är extra stort. Detta gör vi naturligtvis tillsammans med våra samarbetspartners runt om i Norden, med den svenska ambassaden i Oslo och den norska ambassaden i Stockholm, med de nordiska pärlorna Hanaholmen, Fondet for dansk-norsk samarbeid och Biskops Arnö, med Nordisk sprogkoordination, Svensk-norska samarbetsfonden med flera. Våren 2018 består av en rad workshops som där samarbetsmöjligheter utvärderas, sätts igång och där nya samarbeten etableras.

Voksenåsens uppdrag är att driva kontaktskapande verksamhet inom samhällsliv, språk och kultur med särskilt fokus på jämställdhet, internationellt och interkulturellt utbyte samt barn och unga. Det gör vi, 2018, genom att speciellt satsa på våra ungdomskurser – både musikakademier och språkkurser, och genom att utveckla Voksenåsen som en samhällsrelevant scen – speciellt för barn och unga. Vår scen är givande, relevant, visar svensk kultur och vi har flera typer arrangemang – viktiga diskussioner men också det som är underhållande och morsomt.  genom att vara sanna mot vår värdegrund och reflektera över hur historien fortsätter att prägla också dagens samhälle, samt genom gott förankrade seminarier och möten.

Anmälan till våra arrangemang sker via ticket-co, telefon eller mail och finns alltid presenterade på vår hemsida och facebooksida.

Följ oss på facebook och prenumerera på nyhetsbrevet så vet du att du inte missar något!

19-21 januari
Vinterakademiet, elitkurs för klassiska sångare och kammarmusik för stråkensembler.
I samarbete med Norges musikkhøyskole

29 januari – 1 februari
Språk- och kulturkurs Göteborgs universitet
I samarbete med Svensk-norska samarbetsfonden

27 februari
Workshop: Infrastruktur
Uppföljning av tidigare arbete med järnvägsutbyggning Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg. Vad är vägen vidare och hur kan vi vara med och påverka?

6 mars
Frivillighetens och kulturens roll i kommunernas integreringsarbete i Norden
I samarbete med svensk-norska samarbetsfonden, Sveriges kommuner och Landsting samt Catalysts Norge.

12-16 mars
Språk- och kulturkurs Helsingfors universitet

23 mars
Mässa: Nordens dag i Stockholm
I samarbete med Norges ambassad i Stockholm och Föreningen Norden.

30 april
Valborgsmässoafton
Voksenåsen och Norsk-svensk forening arrangerar traditionsrik Valborgsmässoafton

22-25 maj
Teater: Räven i den kolsvarta natten
Teater Peros föreställning för barn 2,5-5 år spelas på Voksenåsen.

25 maj
Seminarium och ”funkisteater”
En av föreställningarna av Räven i den mörka skogen är en s.k. funkisföreställning, d.v.s anpassad för barn med högfungerande autism eller andra liknande funktionsvariationer. Omkring denna farrangeras ett seminarium för att diskutera tillgången till föreställningar för barn med funktionsvariationer och konceptet ”funkisteater”.

22/23 maj
Boksalong. Dick Harrison om Tage Erlander
Historiker och författare Dick Harrison kom under hösten 2017 med sin stora biografi om Tage Erlander.

22 juni
Svensk midsommarafton
I samarbete med Norsk-svensk Forening

30. juli – 10 augusti
Sommerakademi Voksenåsen
En av Nordens största och mest erkända mästarkurser i klassisk musik för unga lovande studenter. I samarbete med NMH, Dextra, Svensk-norska samarbetsfonden, Bergesenstiftelsen, KMH. 2018 med extra fokus på unga utövare och instrument i fokus.

For ytterligere informasjon, kontakt senter@voksenaasen.no.