Vilkår for påmelding og avmelding til senterets arrangement

||Vilkår for påmelding og avmelding til senterets arrangement
Vilkår for påmelding og avmelding til senterets arrangement2017-04-10T12:22:43+00:00

Påmelding til senterets arrangement gjørs via ticket-co per mail til senter@voksenaasen.no eller telefon 22 81 15 00

Deltakeravgift betales direkte ved påmelding.

Avmelding med tilbakebetaling av avgift er mulig frem til 14 dager før arrangementets start. Ved tilbakebetaling trekkes alltid et administrasjonsgebyr om 10 % av deltakeravgiften, dog minst 50,- , fra summen som tilbakebetales.

Ved avmelding 13-0 dager før arrangementets start tilbakebetales ikke deltakeravgiften.

Særlige regler gjelder ved Sommerakademiet og eventuelt andre arrangement der dette tydelig fremgår da billetten kjøpes.