VIRKSOMHETEN

Voksenåsen er et senter for svensk-norsk samarbeid og et hotell med en velrenommert restaurant. Det eies av Den svenske stat ved Kulturdepartementet.

Målet med virksomheten er å fremme nordisk samhold og samfunnsforståelse gjennom arrangementer innen kultur, samfunn og språk. De tar form som konferanser, kurs, utstillinger, foredrag og konserter, som det årlige Sommerakademiet for 200 musikkstudenter fra 30 land.

Voksenåsens humanitære arv – Sveriges humanitære innsats for Norge under andre verdenskrig – videreføres i dag gjennom blant annet konferanser om likestilling, menneskerettigheter og fredsarbeid. Stedets unike atmosfære er derfor en opplagt møteplass for svenske, norske og nordiske miljøer, og senteret søker kontinuerlig samarbeid med nye aktører.

I kjernen av Voksenåsens virksomhet ligger også et ønske om å sikre en etisk og forretningsmessig bærekraftig drift.
Vi er bedriftsfadder i SOS-barnebyer, støtter et deponigass-prosjekt i Colombia, klimakompenserer og er miljøfyrtorn -og klimasertifisert og har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar i et klimaregnskap i henhold til Global Reporting Initative (GRI)-formatet og som en del av det utarbeidet bl.a. en intressentanalyse og revisors uttalelse om GRI-rapporten, snittlønnrapport og informasjon om bedriftens  verdikjede. Voksenåsens GRI-indeks finns her.

Nøkkeltallene i Årsrapporten og GRI-indeksen kan du lese videre om i årsmeldingen.

Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment for å beskytte deg som privatperson.

Du finner vår årsmelding her under  

Voksenåsens årsmelding 2017

Voksenåsen personvernpolicy